Special Saloon   09/02/24

Indkaldelse til SSC Kørerforeningens generalforsamling 2024
Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling lørdag, den 9. Marts 2023, kl. 14.00. I år afholdes generalforsamlingen på Vesterbyvej 12, 7160 Tørring.


Indkaldelse til SSC Kørerforeningens generalforsamling 2024

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af klasserepræsentant
 6. Valg af bestyrelse – På valg er:
  Henrik Moeskjær
  Walther Trabjerg
 7. Valg af suppleanter:
 8. Valg af revisor
 9. Evt.
Fuldmagter i henhold til foreningens reglement § 11.

Ved generalforsamlingen vil der være kaffe / vand og kage.

Efter generalforsamlingen, vil vi lave en lille præmieoverrækkelse til 2023 mestrene i de respektive divisioner.

Tilmeldingsfrist senest 1. Marts til Walther Trabjerg walther@trabjerggaard.dk eller tlf. 2099 6214

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Reklamer

H.I. Auto


Yokohama Advan dæk


Bruno Hansen Motorsport